Siirry sisältöön

Laatulupaus

1. Tarjottavat liikennepalvelut

Salon Tilausmatkat Oy tarjoaa tilausliikenteen ja palveluliikenteen palveluja Varsinais-Suomessa.
Tilausajopalvelut kattavat koko Suomen. Matkat suuntautuvat pääasiassa kotimaahan, myös
Venäjälle ja Baltiaan sekä Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Palveluihin kuuluu myös kelan korvaamat ajot esteettömillä busseilla.

2. Käytössä olevat ajoneuvot, niiden mahdollinen matalalattiaisuus ja varusteet, jotka helpottavat matkustajan autoon pääsyä

Käytössämme on n. 30 bussia paikkaluvultaan 16- 64 paikkaisia. Tilausajoissa isoissa busseissa on
varusteina mm. jäähdytysilmastointi, wc, dvd, jääkaappi, turvavyöt ym. Osassa busseissamme
varusteina myös alkolukko, 220v verkkovirta, digi-tv ja pyörätuolinostin.

3. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Nettisivuillamme on palautelomake ja otamme myös vastaan palautetta suullisesti.

Pyrimme vastaamaan palautteisiin asiakkaan toivomalla tavalla mahdollisimman nopeasti,
kuitenkin viimeistään viikon kuluessa. Otamme mielellään vastaan palautetta, jotta voimme parantaa entisestään palvelujamme.

4. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset

Asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä arvoistamme. Asiakastyytyväisyyttä mitataan saatujen
palautteiden perusteella, sekä satunnaisesti tehtävien asiakastyytyväisyystutkimuksin. Kaikki palautteet käsitellään perusteellisesti ja asiakkaalle vastataan mahdollisimman nopeasti ja kattavasti viimeistään viikon kuluessa. Mahdollista korjausta vaativat toimenpiteet tehdään välittömästi.

Korvaamme asiakkaalle virheellisestä tai puutteellisesta toiminnastamme aiheutuvan välittömän haitan. Hinnan palautuksista ja vahingonkorvauksista neuvotellaan asiakkaan kanssa
tapauskohtaisesti.

5. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa, siitä tiedottaminen sekä muu eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen

Tilausajoissa ja linjaliikenteessä pystymme erikseen etukäteen sovittaessa järjestämään esteetöntä kalustoa. Kuljettajat auttavat apua tarvitsevia matkustajia mahdollisuuksien mukaan.